Stravování

 

Platby ve školním roce 2023/2024

úplata za vzdělávání (školné)  700,- Kč měsíčně

strava celodenní+nápoje  45,- Kč (3 -6 let)
                                     47,- Kč (7 leté)

Platby probíhají kolem 15. v každém měsíci, zpravidla bankovním převodem na účet MŠ.
Je možné, že se výše stravného během šk. roku z důvodu zvyšování cen potravin, změní.

 

                                                                             c1

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.