Stravování

 

Platby ve školním roce 2021/2022

úplata za vzdělávání (školné)  650,- Kč měsíčně

strava celodenní+nápoje  40,- Kč (3 -6 let)
                                     42,- Kč (7 leté)

Platby se vybírají kolem 15. v každém měsíci, přesné informace na nástěnkách.
Je možné, že se výše stravného během šk. roku z důvodu zvyšování cen potravin, změní.

 

                                                                             c1

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.