Stravování

Stravování

Aktuálně:

Od 3. května je MŠ opět otevřena pro všechny děti, proto bude již platba školného+stravného v běžném režimu.
Informace budou na nástěnkách v šatně dětí, dostanete i lístek s informací o platbě a číslem účtu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzhledem k uzavření MŠ v březnu a dubnu neplaťte za tyto měsíce školné+stravné.
Platbu za duben uhradí jen rodiče dětí, pro které je MŠ otevřena= předškoláci a děti zaměstnanců IZS.

Platby ve školním roce 2020/2021

úplata za vzdělávání 590,- Kč měsíčně

strava celodenní  32,- Kč (3 -6 let)
                         34,- Kč (7 leté)

Platby se vybírají kolem 15. v každém měsíci, přesné informace na nástěnkách.
Je možné, že se výše stravného během šk. roku z důvodu zvyšování cen potravin, změní.

 

                                                                             c1

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.