Info panel

Seznam dětí přijatých na šk.rok 2023/2024
najdete v sekci: Zápis do MŠ.

Informace k prázdninovému provozu najdete v sekci: Prázdninový provoz


 

 

 

Zřizovatel

mesto kladno

QR kód MŠ

QR kod

Akce školy

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK  2022/2023:


od druhé poloviny září 2022 začínají tyto aktivity :

  Plavecký výcvik ELMA Club Kladno - Dánská od 15.září 2022

                                                      Bulharská od února 2023         __________________________________________________

  ZÁŘÍ
   
14.9. "Sluníčkový den" B
 

  ŘÍJEN
 
18.10. "Dýňová strašidla"- odpolední tvoření pro rodiče s dětmi D Berušky+Včelky
  

LISTOPAD
   
3.11. Strašidelný den B
   9.11. divadlo ve školce: "Princezna Čokoláda" D
 
10.11. divadlo ve školce: "Princezna Čokoláda" B
 
21.11. vánoční fotografování B+D
 
29.11. vánoční zpívání se školáky v ZŠ Norská B+D
 
  

  PROSINEC
   
5.12. Mikulášská nadílka B+D
   6.12. divadlo ve školce: "Oskárek ve vánočním balíčku" B+D
   
7.12. vánoční dílničkas koledami D Včelky
   7.12. vánoční besídka B Včelky
  12.12. vánoční tvoření s koledami D Motýlci 

 
13.12. seznámení s vánočními lidovými zvyky: "Od Adventu k Novému roku" B+D
 
13.12. vánoční tvoření s koledami D Berušky - ZRUŠENO (nemoc p.učitelky i velkého počtu dětí)
 
15.12. vánoční besídka B Motýlci
   

  LEDEN
 
17.1. divadlo ve školce: "Tři přání" B+D
 

  ÚNOR
   
1.2. cvičení se školáky ve velké tělocvičně ZŠ Norská  B předškoláci
    8.2. cvičení se školáky ve velké tělocvičně ZŠ Norská  D předškoláci
   27.2. "Bublinová show" B+D
   28.2. masopustní karneval B+D
   

  BŘEZEN
 
15.3. poučné představení ve školce: "Kam s odpady?" B+D  Změna termínu- bude 21.3.!!!
 
15.3. návštěva 1.tříd v ZŠ Norská  B předškoláci
  22.3. návštěva 1.tříd v ZŠ Norská  D předškoláci
 
28.3  hudební pohádka: "Rytířská pohádka" B+D
  

  
 
  DUBEN
    
 
  KVĚTEN
   
2.5. jarní fotografování (společná fotografie) B+D
 
15.5. besídka pro maminkyk svátku D Motýlci
 
16.5. besídka pro maminkyk svátku D Berušky
  17.5. program s lesním pedagogem v lese B Motýlci
  18.5. program s lesním pedagogem v lese D Berušky
  19.5. program s lesním pedagogem v lese D Včelky
  22.5. program s lesním pedagogem v lese B Včelky
  23.5. hudebně-vzdělávací pořad "Jak se hraje písnička" B+D
 
26.5. návštěva dětské knihovny na Sítné D Včelky
 
31.5.  oslava Dne dětí s Honzou Ladrou B
   

  

 
 
ČERVEN
   
1.6. oslava Dne dětí- skákací hrad D
   6.6. školní výlet D (celá)
 
12.6. školní výlet B Motýlci
 15.6. školní výlet B Berušky+ Včelky
   
   rozlučkové besídky, výlety


Akce budou postupně doplňovány.
  

 
 

  vysvětlivky: B= platí pro objekt Bulharská
                       D= platí pro objekt Dánská

 

 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.