Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „Nařízení“), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

adresa: Bulharská 2330, Kladno 272 01

Tel: +420 724 394 836

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: irsfdys

IČO: 61894249

 

Kontakt na pověřence:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 312 604 445

adresa: nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení zpřístupňuje Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbornými útvary Magistrátu města Kladna, městskou policií, výbory Zastupitelstva města Kladna a komisemi Rady města Kladna. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Město pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za účelem uvedeným v záznamech činností. V souladu s čl. 19 oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. 

Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:

Práva občanů – informace o Vašich právech: 
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28813

Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech. 

Více informací naleznete zde:

  • RELEVANTNÍ PŘEDPISY:

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf

  • DŮLEŽITÉ ODKAZY:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

http://www.mvcr.cz/gdpr/Default.aspx

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.