Prázdninový provoz

Prázdniny ve školním roce 2023/2024:

podzimní prázdniny: 26.+27.10. 2023

vánoční prázdniny: 23.12. 2023 - 2.1. 2024

pololetní prázdniny: 2.2. 2024     

jarní prázdniny: 26.2. - 3.3. 2024          

velikonoční prázdniny: 28.3.2024

hlavní prázdniny: 29.6. 2024 - 1.9.2024

 

Školní rok 2024/25 začíná v pondělí 2. září 2024.
..............................................................................

 

V době letních prázdnin (červenec-srpen 2024) budou v provozu pro předem přihlášené děti tyto mateřské školy:

Pro děti z Bulharské:

1.-12.7.    MŠ Čtyřlístek - Bulharská
15.- 26.7. MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli
29.7.-9.8. MŠ Píšťalka, Jerevanská
12.-23.8.  MŠ Sluníčko,Pařížská

Pro děti z Dánské:

1.-12.7.    MŠ Čtyřlístek- Dánská
15.-26.7.  MŠ Švýcarská
29.7.-9.8. MŠ Vodárenská
12.-23.8.  MŠ Vrchlického (12.)

Pokud potřebujete přihlásit své dítě na prázdninový provoz, nahlaste toto své paní učitelce nejpozději do 30.dubna 2024.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

 ---------------------------------------------------------

Informace k prázdninovému provozu:

Vyplněné žádosti na prázdninový provoz vraťte svým p.učitelkám. Pokud jste nahlásili své dítě do naší MŠ, není žádost potřeba.

Platba prázdninového provozu:
Ke konci května dostanete pokyny k platbě na jednotlivé MŠ. Veškeré platby (školné + stravné na přihlášené dny) budete platit předem v červnu. Částku je nutné uhradit v termínu, který si jednotlivé MŠ určí- pokud platba neproběhne včas, dítě nebude přijato. Pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí, platba za stravné Vám bude po prázdninách vrácena, školné se nevrací.

                                                              c4

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.