Organizační složky

Organizační složky

Provoz MŠ je v obou budovách celodenní od 6,30 do 16,30 hod.
Pro příchody a odchody dětí jsou stanoveny tyto časy : 6,30 - 8,00 hod.; 12,00 - 12,30 hod. a 14,30 - 16,30 hod.
Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze ve vyjímečných případech dohodnout příchod a odchod dítěte mimo stanovenou dobu.

Platba za školní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 700,- Kč/měs.

Režim dne

Denní režim tříd je pružný, má dostatečný prostor pro spontánní činnosti, pohybové aktivity, pohyb venku i odpočinek dětí. Je dostatečně variabilní, a tím umožňuje rychlou reakci ve vztahu k aktuálním potřebám dětí.
V rámci denního programu školy jsou stanoveny pouze pevné vnitřní režimové momenty při podávání jídla, odpočinku a pobytu venku. Při odpočinku je brán zřetel na individuální potřeby dětí. 
 

Věkové složení dětí

Objekt Bulharská 2330 :

Broučci             3-4 leté
Berušky            3-5 leté
Motýlci             4-6 leté
Včelky              5-7 leté

Objekt Dánská 2373 :

Motýlci            3-4 leté
Berušky          4,5- 6 leté
Včelky             6-7 leté

 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.