Info panel

 20.-24.února budou jarní prázdniny. Pro obě budovy bude provoz pouze na Bulharské. Bližší informace najdete na konci ledna ve svých třídách a v sekci Aktuality.


 

 

 

Zřizovatel

mesto kladno

QR kód MŠ

QR kod

Aktuality

 Informace k provozu MŠ během jarních prázdnin:

20.- 24. února jsou jarní prázdniny. Odloučené pracoviště Dánská bude uzavřené, provoz pro všechny předem přihlášené děti bude na Bulharské.
Do 10. února nahlašte svým p.učitelkám, zda vaše dítě bude- nebude docházet do MŠ.

Stále platí:
Pokud máte u sebe podezření na infekční nemoc nebo pokud máte pozitivní test na Covid, nevstupujte do prostor MŠ a přivádění i vyzvednutí dítěte zajistěte jinou osobou.
Do MŠ přivádějte pouze dítě zdravé. Dítěti s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma,...) nebude umožněn vstup do MŠ.

- dítě si okamžitě po příchodu umyje důkladně ruce vodou a mýdlem
- dítě bude přivádět a vyzvedávat pouze 1 osoba, která musí být zdravá
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy
- v případě, že se u dítěte během dne vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, rodiče budou kontaktováni a jsou povinni zajistit jeho neprodlené vyzvednutí z MŠ

Rodiče, prosíme Vás o zodpovědný přístup vzhledem k ostatním dětem i zaměstnancům. Děkujeme.

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.