Aktuality

 Důležité informace pro rodiče dětí z Dánské:
Milí rodiče,

Od pondělí 18.září už budeme mít v provozu všechny třídy.
Všechny děti budou již se svými paní učitelkami ve své třídě :-)
Moc vám všem děkujeme za trpělivost a výbornou spolupráci!
(Informace Vám byly zaslány též do e-mailu.)Nový školní rok 2023/24 začíná v pondělí 4.září 2023.

Informativní třídní schůzky pro rodiče se konají:

Bulharská: Broučci      5.9.
                  Berušky     6.9.
                  Motýlci     12.9.
                  Včelky       7.9.
Vždy od 15 hodin.

Dánská:    Motýlci     5.9.
                 Berušky    6.9.   
                 Včelky      6.9.
Vždy od 15 hodin.

Seznamy dětí budou k nahlédnutí na chodbě MŠ v týdnu 28.8.- 1.9.
            

Stále platí:

Pokud máte u sebe podezření na infekční nemoc nebo pokud máte pozitivní test na Covid, nevstupujte do prostor MŠ a přivádění i vyzvednutí dítěte zajistěte jinou osobou.
Do MŠ přivádějte pouze dítě zdravé. Dítěti s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma,...) nebude umožněn vstup do MŠ.

- dítě si okamžitě po příchodu umyje důkladně ruce vodou a mýdlem
- dítě bude přivádět a vyzvedávat pouze 1 osoba, která musí být zdravá
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy
- v případě, že se u dítěte během dne vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, rodiče budou kontaktováni a jsou povinni zajistit jeho neprodlené vyzvednutí z MŠ

Rodiče, prosíme Vás o zodpovědný přístup vzhledem k ostatním dětem i zaměstnancům. Děkujeme.

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.