Aktuality

Stále platí:

Pokud máte u sebe podezření na infekční nemoc nebo pokud máte pozitivní test na Covid, nevstupujte do prostor MŠ a přivádění i vyzvednutí dítěte zajistěte jinou osobou.
Do MŠ přivádějte pouze dítě zdravé. 

- dítě si okamžitě po příchodu umyje důkladně ruce vodou a mýdlem
- dítě bude přivádět a vyzvedávat pouze 1 osoba, která musí být zdravá
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy
- v případě, že se u dítěte během dne vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, rodiče budou kontaktováni a jsou povinni zajistit jeho neprodlené vyzvednutí z MŠ

Rodiče, prosíme Vás o zodpovědný přístup vzhledem k ostatním dětem i zaměstnancům. Děkujeme.

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.