Aktuality

Veškeré potřebné informace pro nový školní rok se dozvíte na třídních schůzkách, které se konají:

Na Bulharské:  Broučci      1.9.  v 15hodin
                         Berušky     6.9.  v 15hodin
                         Motýlci     13.9.  v 15hodin
                         Včelky       8.9.  v 15hodin

Na Dánské:      Motýlci      5.9.   v 15hodin
                        Berušky     6.9.   v 15hodin
                        Včelky       7.9.   v 15hodin

Na třídní schůzku prosíme přijďte bez dítěte.
Seznamy dětí (rozdělení do tříd) budou vyvěšeny 31. srpna za vstupními dveřmi MŠ.

Stále platí:

Pokud máte u sebe podezření na infekční nemoc nebo pokud máte pozitivní test na Covid, nevstupujte do prostor MŠ a přivádění i vyzvednutí dítěte zajistěte jinou osobou.
Do MŠ přivádějte pouze dítě zdravé. Dítěti s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma,...) nebude umožněn vstup do MŠ.

- dítě si okamžitě po příchodu umyje důkladně ruce vodou a mýdlem
- dítě bude přivádět a vyzvedávat pouze 1 osoba, která musí být zdravá
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy
- v případě, že se u dítěte během dne vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, rodiče budou kontaktováni a jsou povinni zajistit jeho neprodlené vyzvednutí z MŠ

Rodiče, prosíme Vás o zodpovědný přístup vzhledem k ostatním dětem i zaměstnancům. Děkujeme.

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.