Info panel

Vážení rodiče, na objektu Bulharská pokračuje rekonstrukce elektroinstalace. Aktuální informace o rozdělení dětí do tříd najdete na hlavních dveřích budovy. Děkujeme za pochopení.


 

 

 

Zřizovatel

mesto kladno

QR kód MŠ

QR kod

Dokumenty ke stažení

K zápisu do MŠ je potřeba odevzdat tyto 3 vyplněné dokumenty:

1.Žádost o přijetí do MŠ  stáhnout/otevřít

              +

2.Přihláška ke stravování stáhnout/otevřít
(je vhodné vytisknout oboustranně)

3. Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování  stáhnout/otevřít
T
oto potvrzení vydá na žádost rodičů dětský lékař. Je vhodné předem lékaře telefonicky kontaktovat a domluvit si s ním termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.
Netýká se dítěte, které bude plnit od 1.9.2021 povinnou předškolní docházku.
Dítě, které se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádost na prázdninový provoz stáhnout/otevřít

 

Čestné prohlášení o očkování stáhnout/otevřít

Žádost o individuální vzdělávání stáhnout/otevřít

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.